Роз'яснення земельного законодавства

    У зв’язку з набуттям чинності з 31 липня  2010 року Закону України від  04 червня  2009року № 1443-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження родючості ґрунтів» та з метою недопущення порушень чинного земельного законодавства власникам та землекористувачам земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею більш як  100 га необхідно замовити у відповідних землевпорядних організаціях проекти землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь і передбачають заходи з охорони земель.

    Вказаний нормативний акт доповнено пунктом  18 розділу Х «Перехідні положення»Земельного кодексу України такого змісту : «На період до 1 січня 2015 року вимоги частини четвертої статті  22 цього Кодексу поширюються лише на тих власників та користувачів, які використовують земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва загальною площею більш як  100 гектарів».

    Також частину другу ст.  1 Закону України «Про охорону земель» доповнено новим абзацом: «Ґрунтовтома – порушення біоенергетичного режиму їх беззмінного вирощування або частого повернення на попереднє поле сівозміни, що призводить до погіршення якісного стану ґрунтів, накопичення у ґрунтах специфічних хвороботворних мікроорганізмів та насіння бур’янів».

    Нормативи оптимального співвідношення культур у сівозмінах у різних природно-сільськогосподарських регіонах встановлюються для досягнення високих і стабільних врожаїв та запобігання виснаженню і втраті родючості ґрунтів внаслідок ґрунтовтоми.

    У разі відсутності розроблених та затверджених в установленому порядку проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь і передбачають заходи з охорони земель, власники та керівники несуть адміністративну відповідальність відповідно до ст.  55 Кодексу України про адміністративні порушення, якою передбачено відповідальність у вигляді накладення штрафу на громадян від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Що робити, якщо…

…в державному акті помилка?

     До Головного управління Держкомзему у Херсонській області та його територіальних органів постійно надходять звернення юридичних та фізичних осіб щодо порядку видачі державних актів на право власності на земельну ділянку (на право постійного користування земельною ділянкою) при виявленні у виданих державних актах орфографічних або технічних помилок, втраті (пошкодженні) державних актів, у разі добровільної заміни державних актів на право приватної власності на землю, державних актів на право власності на землю, державних актів на право власності на земельну ділянку (державних актів на право постійного користування землею).

    Згідно з Інструкцією про заповнення бланків державних актів на право власності на земельну ділянку і на право постійного користування земельною ділянкою, затвердженою наказом Держкомзему від  22.06.2009 №325, виправлення орфографічних або технічних помилок у державному акті не допускається.

    У разі виявлення землевласником (землекористувачем) в одержаному державному акті орфографічних або технічних помилок слід звернутися до відповідного територіального органу Держкомзему із заявою про видачу нового державного акта, в якій відображається суть виявлених помилок.

    До заяви додаються:

    - копія такого державного акта;

    - копія акта приймання-передавання межових знаків на зберігання;

    - копія акта перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель за їх наявності;

    - копія документа, на підставі якого набуто право на землю. Новий державний акт видається протягом  15 робочих днів з дати надходження зазначених вище документів до територіального органу Держкомзему за рахунок органу, який здійснив реєстрацію такого державного акта. Державний акт, у якому було допущено помилку, повертається до відповідного територіального органу Держкомзему і вважається зіпсованим.

… державний акт втрачено або пошкоджено?

    При втраті або ж пошкодженні державного акта землевласник (землекористувач) також може одержати новий державний акт. Для цього йому необхідно звернутися до територіального органу Держкомзему з відповідною заявою (клопотанням), у якій зазначається: де, коли і за яких обставин втрачено (пошкоджено) державний акт.

    До заяви також додаються:

    - копія такого державного акта;

    - копія акта приймання-передавання межових знаків на зберігання;

і зон особливого режиму використання земель за їх наявності;

    - копія документа, на підставі якого набуто право на землю.

    У разі втрати державного акта землевласник (землекористувач) повинен розмістити відповідне повідомлення в місцевих друкованих засобах масової інформації. Якщо протягом місяця з дня публікації ніяких повідомлень щодо втраченого державного акта не надійшло, землевласнику (землекористувачу) видається новий державний акт.

    Видача державних актів взамін втрачених (пошкоджених) здійснюється протягом 15 робочих днів з дня надходження зазначених вище документів до територіального органу Держкомзему на платній основі відповідно до законодавства     Зіпсовані при оформленні бланки та зіпсовані, а також пошкоджені державні акти підлягають списанню і знищенню територіальними органами Держкомзему в порядку, встановленому Держкомземом відповідно до законодавства у сфері бухгалтерського обліку та обігу документів суворого обліку.

…державний акт – старого зразка?

    Землевласники (землекористувачі) за власним бажанням мають право замінити наявний державний акт на право приватної власності на землю, державний акт на право власності на землю, державний акт на право власності на земельну ділянку (державний акт на право постійного користування землею) на державний акт на право власності на земельну ділянку (на право постійного користування земельною ділянкою), форми яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від  2квітня  2002 року N 449 "Про затвердження форм державного акта на право власності на земельну ділянку та державного акта на право постійного користування земельною ділянкою", із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від  12 листопада  2008 року N 1019.

    Для отримання нового державного акта землевласнику (землекористувачу) необхідно написати заяву (клопотання) до відповідного територіального органу Держкомзему.

    До заяви (клопотання) додаються: копія старого державного акта, копія акта приймання-передавання межових знаків на зберігання; копія акта перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель за їх наявності; копія документа, на підставі якого набуто право на землю.