Статті

Права громадян, передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації»

Інформація та інформаційна діяльність набувають важливого значення у правовому житті. Інформаційні відносини вимагають більшої визначеності і захисту. Сукупність основних положень щодо охорони суспільних відносин міститься в спеціальному юридичному акті - Законі України «Про інформацію».

Закони України «Про інформаційні агенствах», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» та інші становлять нормативно-правову базу інформаційного права.

Інформаційне право регулює правовідносини, пов'язані з інформацією, а також з різними інформаційними продуктами, товарами, послугами, технологіями, безпекою, а також охороною цих правовідносин. На сьогоднішній день інформація починає відігравати провідну роль, а інформаційні ресурси стають не менш важливими, ніж трудові, фінансові і створюють інформаційний потенціал держави.

Активна діяльність по правовому захисту в інформаційному просторі повинна бути правомірною і спрямованої на припинення та усунення наслідків неправомірних діянь правопорушника. Виникають ситуації, які свідчать про низьку інформаційну культуру і про невміння громадян захистити свої права. Для кваліфікованого захисту суб'єктивних прав дозволеними законодавством способами, методами в першу чергу їх необхідно знати.

Так, ст. 10 Закону України «Про доступ до публічної інформації» кожен має право:
знати у період збирання інформації, але до початку її використання, які відомості про нього і з якою метою збираються, як, ким і з якою метою вони використовуються, передаються чи поширюються, крім випадків, встановлених законом;
доступу до інформації про нього, яка збирається або зберігається;
вимагати виправлення неточностей, неповноти, застарілої інформації про себе, знищення інформації про себе, збирання, використання чи зберігання якої здійснюється з порушенням вимог закону;
на ознайомлення за рішенням суду з інформацією про інших осіб, якщо це необхідно для реалізації та захисту прав і законних інтересів;
на відшкодування шкоди в разі поширення інформації про цю особу з порушенням вимог, визначених законом.
Відповідно до ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації прохач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причин подання запиту.

Згідно зі ст. 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» прохач має право оскаржити:

  • відмова у задоволенні запиту на інформацію;
  • відстрочку задоволення запиту на інформацію;
  • ненадання відповіді на запит на інформацію;
  • надання недостовірної чи неповної інформації;
  • несвоєчасне надання інформації;
  • невиконання розпорядником обов'язки оприлюднення інформації згідно ст. 15 цього Закону;
  • інші рішення, дії чи бездіяльності розпорядників інформації, які порушили законні права та інтереси прохача.