Дільнична лікарня

В селі функціонує Виноградівська лікарська амбулаторія та стаціонар філіалу лікарської амбулаторії КЗ «ЦЦПМСД».Головним лікарем Виноградівської лікарської амбулаторії є Шевцов Андрій Анатолійович
У стаціонарі лікарської амбулаторії функціонують 15 ліжок цілодобового перебування. 
Лікарська амбулаторія має 10 ліжок денного стаціонару та обслуговує  ФП села Клини.
Лікарська дільниця обслуговує 4330 осіб, у т.ч. дітей – до 1 року – 61, підлітків – 182.
На дільниці також обслуговуються громадяни пільгових категорій: 2 -чорнобильці,7- ІВВВ За перший квартал число відвідувань пацієнтами склало -1940: .
За звітний період  флюорографічних оглядів пройшло 360 чол., а підлягають огляду - 2 305 чол.; обстеженню підлітків на туберкульоз підлягає 563 підлітки , пройшли обстеження – 60.
Матеріально - технічна база лікарні достатня, хоча потребує модернізації медичне обладнання,  інструментарій, а також технічне переоснащення будівлі. 
На дільниці діє кабінет функціональної діагностики,фізіотерапевтичний кабінет.
Медперсоналом здійснюються всі профілактичні заходи з метою попередження поширення  захворюваності на туберкульоз та  інші  захворювання. Викликає тривогу факт, що в результаті реформування медицини погіршилось медичне обслуговування сільського населення, а також призвело до унеможливлення надання своєчасної екстреної медичної  допомоги населенню, особливо в нічний час.  Пріоритетами роботи Виноградівської лікарської амбулаторії залишаються охорона здоров’я матері та дитини, переорієнтація первинної медико-санітарної допомоги на загальну практику-сімейну медицину, проведення реструктуризації та оптимізації медичної допомоги, що надається на різних організаційних рівнях, зміцнення матеріально-технічної бази закладу, поліпшення кадрової ситуації.

Провідна роль у перебудові позалікарняної медичної допомоги належить сімейній медицині. Активне реформування первинної медико-санітарної допомоги,прискорення впровадження засад сімейної медицини та створення для цього відповідних умов на сьогоднішній день є одним із пріоритетних напрямків організаційної роботи в галузі охорони здоров’я.

Профілактичні щеплення дорослих та дітей проводиться згідно затвердженого плану.

Дільнична лікарня забезпечена медичними препаратами на 70%. Для ветеранів війни, праці передбачено медичні препарати по пільговим рецептам.