Cільська рада

Виноградівська сільська рада     Виноградівська сільська рада проводить свою роботу сесійно, згідно ст 46 п 1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Сесія складається з пленарних засідань ради , а також засідань постійних депутатських комісій. Рішенням першої сесії №12 від 10.11.2015 року «Про утворення постійних депутатських комісій» утворено 4 постійних комісії сільської ради: . Депутатські комісії сільської ради працюють у такому складі:

Постійна мандатна комісія з питань депутатської діяльності та етики:

Голова комісії:Грець Інна Вікторівна 

Члени комісії:

 1. Джуль Ольга Миколаївна
 2. Руденко Катерина Андріївна
 3. Гаран Андрій Анатолійович

Постійна комісія з питань планування, бюджету та фінансів та комунальної власності:

Голова комісії: Суходол Віктор Васильович 

Члени комісії:

 1. Дорошенко Вячеслав Володимирович 
 2. Саранча Наталія Миколаївна 
 3. Кудревська Галина Лемардівна 
 4. Подлєсна Тетяна Вікторівна 
 5. Катречко Юрій Володимирович 

Постійна комісія з питань освіти, охорони здоровя, культури, фізкультури і спорту, соціального захисту населення та пенсіонерів :

Голова комісії:Бокша Володимир Петрович

Члени комісії:

 1. Сухіна Марія Миколаївна 
 2. Сафронова Світлана Вікторівна 
 3. Соценко Вадим Васильович 
 4. Бурдюг Інеса Вячеславівна 

Постійна комісія з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища:

Голова комісії: Катречко Володимир Миколайович

Члени комісії:

 1. Чайка Віктор Геннадійович
 2. Бурдюг Микола Миколайович
 3. Кромп Петро Михайлович
 4. Цілинко Олександр Іванович 
 5. Юст Сергій Олександрович 

Рішенням №2 першої сесії від 10.11.2015 року «Про затвердження регламенту роботи Виноградівської сільської ради VІІ скликання» затверджено регламент роботи Виноградівської сільської ради, згідно якого працюють сесії сільської ради.

Сільська рада здійснює свою роботу згідно з планом, який складається на півроку і затверджується на сесії. За згодою ради сільський голова, постійні комісії, за необхідності, можуть вносити зміни в план роботи ради.

Пропозиції щодо плану, які надходять від депутатів, постійних комісій, виконкому, політичних партій, громадських об’єднань та органів самоорганізації населення, подаються не пізніше ніж за 20 днів сільському голові, який складає проект плану та виносить його на обговорення в постійних комісіях. Після розгляду в комісіях проект плану виноситься на розгляд ради.

Постійні комісії планують свою роботу на півріччя, виходячи з плану роботи сільської ради, плану соціально-економічного розвитку, цільових комплексних програм та рішень ради. Виконавчий комітет планує свою роботу поквартально.

Контроль за виконанням плану роботи сільської ради здійснюють сільський голова, постійні комісії, депутати ради.

Питання, які виносяться на розгляд ради, можуть запропонувати сільський голова, постійні комісії, депутати, виконавчі комітети сільської ради, голова районної, обласної державної адміністрації, голови районної, обласної рад, загальні збори громадян.

Для розгляду сесією сільської ради запропонованих питань пропозиції про їх зміну або уточнення формулювання, пропозиції про додаткові питання, які виносяться на розгляд ради, надаються сільському голові з повним обсягом матеріалів не пізніше як за 10 днів до початку роботи сесії.

Сільський голова розглядає подані пропозиції з урахуванням думки відповідної постійної комісії, приймає рішення про врахування пропозиції або її відхилення, інформує на сесії депутатів сільської ради про пропозиції, які надійшли щодо порядку денного сесійного засідання. Остаточний порядок денний затверджується сільською радою на пленарному засіданні відкритим голосуванням більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Доповідь, інформація, довідковий матеріал та проект рішення з питань, що виносяться на розгляд сесії, готують постійні комісії в межах їхньої компетенції, депутати або комісії з підготовки питань, які утворюються розпорядженням сільського голови або рішенням ради, виконавчим комітетом.

Проекти бюджету, планів та місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань розробляються виконавчим комітетом.

Під час підготовки питань, що виносяться на розгляд сесії сільської ради, враховуються думки та пропозиції виборців Виноградівської територіальної громади.

Проекти рішень сільської ради з основних питань розглядаються відповідними постійними комісіями.

Ефективність вирішення питань широкого впровадження місцевого самоврядування значною мірою залежать від компетентності депутатів місцевої ради, їх правового статусу, що впливає на життєдіяльність територіальної громади. Згідно ст 42 п 3 пп 8 та ст 46 п 4 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сесії Виноградівської сільської ради скликаються розпорядженням Виноградівського сільського голови. Розпорядження про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

Сесії сільської ради скликаються у міру необхідності, але не менше 1 разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок – не рідше 1 разу на місяць.

Важливим етапом у роботі сільської ради є планування роботи. Планування дає можливість сільській раді здійснювати свої функції більш ефективно і цілеспрямовано. Склавши план, розставивши всі важливі питання в чіткій часовій послідовності їх виконання, можна забезпечити комплексний розвиток села, досягти налагодженої роботи виконкому, комісій та організацій, що розташовані на території ради. Перспективний план роботи сільської ради є основою для планування роботи виконавчого комітету. Заходи, які в ньому закладені, мають бути спрямовані на послідовне виконання планів соціально-економічного розвитку села, впровадження в дію Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», поліпшення організаційної роботи ради.

На кожне півріччя з урахуванням пропозицій постійних комісій та громадських організацій сільська рада складає перспективний план роботи, а виконавчий комітет – поквартальні календарі своїх засідань. Затвердження цих документів відбувається, як правило, за 10–15 днів до початку наступного кварталу (чи півріччя).

У перспективний план роботи ради вносять питання, які обговорюватимуться на сесіях ради, на засіданнях виконавчого комітету, та інші заходи, що здійснюватимуться протягом року (перевірка виконання постанов, рішень, розпоряджень вищих органів та своїх власних, робота з депутатами, постійними комісіями, громадськими організаціями, проведення семінарів, нарад, рейдів тощо).

На засіданнях сесії та виконкому висвітлено питання про затвердження сільського бюджету та внесення до нього змін, затвердження програм територіальної громади, питання контролю за використанням комунального майна, інвентаризації земель на території села, контролю та виконання рішень попередніх засідань сесій та виконкомів тощо.

Періодично на засідання сесій та виконкомів виносяться питання виконання рішень та їх дієвість. Ведеться контроль за виконанням рішень сесій, виконкомів та розпоряджень сільського голови. У рішення та розпорядженні обов’язково вказується особа, що відповідає за виконання рішення або розпорядження.

Документування управлінської діяльності сільської ради і виконавчого комітету здійснюється створенням документів, передбачених номенклатурою справ, що кожен рік затверджується сільським головою та погоджується в державному архівному відділі райдержадміністрації.

Управлінська діяльність ради і виконавчого комітету здійснюється шляхом прийняття нормативних актів у формі рішень ради, виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови, що регулюється статтею 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні". 

Підставою для прийняття нормативних актів ради і її виконавчого комітету є законодавчі акти вищестоящих органів виконавчої влади, а також потреба у правовому регулюванні діяльності сільської ради. 

Розпорядчі документи, які надходять від органів вищого рівня, виконком сільської ради в разі необхідності доводить до відома підпорядкованих установ та її організацій. 

Хід обговорення питань на сесіях і засіданнях виконавчого комітету і їх рішення фіксуються в протоколах, які оформляються на підставі стенографічних записів, зроблених у ході засідань. 

Рішення сесії та виконкому доводяться до виконавців, кого це стосується, шляхом їх надсилання. 

Сільський голова, виконком, у разі неможливості дати усні або телефонні вказівки, може під час здійснення оперативних зв'язків посилати організаціям та установам, кого це стосується, листи.

Приймання документів проводить секретар ради та виконкому або особа, яка на момент надходження документа його заміщає. Розкриваються всі конверти, за винятком тих, що мають напис "особисто". Конверти зберігаються і додаються до документів лише в тому разі, коли без них не можна встановити адреси відправника, час відправлення і надходження документа. Неправильно оформлені (не підписані, незасвідчені), пошкоджені або надіслані не за адресою документи повертаються відправнику або пересилаються адресатові.

Попередній розгляд документів здійснює секретар ради та виконкому або особа, яка його заміщає. Попередній розгляд документа робиться для того, щоб визначити, кому його потрібно вручити для обов'язкового розгляду, чи необхідно його реєструвати, а також для встановлення терміну виконання безпосереднім виконавцем. 

Попередній розгляд документів здійснюється в день його одержання. Доручення органів вищого рівня, телеграми, телефонограми розглядаються негайно. 

Сільському  голові в першу чергу передаються документи вищестоящих органів (районної ради і райдержадміністрації), а також найважливіші документи, які містять інформацію з принципових питань діяльності ради, її органів і потребують вирішення керівництвом.

Реєстрація документа проводиться шляхом проставлення на ньому умовного позначення - реєстраційного індексу з подальшим записом необхідних відомостей про цей документ у книзі реєстрації вихідної чи вхідної документації.

Реєстрація документів провадиться з метою забезпечення їх обліку, контролю за виконанням і оперативним використанням наявної інформації в документах.

З метою своєчасного та якісного виконання документів контролю підлягають зареєстровані документи, в яких встановлено завдання. Обов'язково контролюється виконання документів вищестоящих органів виконавчої влади, запитів та звернень депутатів усіх рівнів.

Відповідальність за виконання документів несуть особи, зазначені в розпорядчому документі або в резолюції керівника, та безпосередні виконавці. У разі, коли документ виконується кількома працівниками, відповідальним за організацію виконання, є працівник, який в резолюції зазначений першим.

Безпосередній контроль за виконанням документів здійснює секретар ради та виконкому

При прийнятті на службу в органи місцевого самоврядування присвоюються ранги у межах відповідної категорії. Черговий ранг присвоюється відповідно чинного законодавства України. Всі посадові особи місцевого самоврядування одержують заробітну плату. Джерелом формування фонду оплати праці посадових осіб місцевого самоврядування є місцевий бюджет. Посадовим особам надається щорічна відпустка з виплатою допомоги на оздоровлення у розмірі посадового окладу.

Виноградівський сільський голова здійснює свою діяльність також у рамках законності. Звітує перед виборцями та депутатами сільської ради на громадських слуханнях, засіданнях сесій та виконкомів. Проводить прийом громадян згідно графіку особистого прийому громадян. Завжди переймається проблемами людей та намагається допомогти їх вирішити.ветерані села

 На території Виноградівської сільської ради діють вуличні комітети, які працюють на основі Положення про вуличні комітети. Працює рада ветеранів села, голова – Бокша Володимир Петрович, яка відстоює права та інтереси ветеранів та пенсіонерів села. Обов’язково у засіданні ради ветеранів села приймає участь або сільський голова або його заступник. Також при Виноградівській загальноосвітній школі працює рада школи, яка призначена для управління навчально-виховним процесом та допомоги адміністрації школи. Співпрацює сільська рада з міжнародною громадською організацією «Земляцтво Херсонщини».

За проханням жителів та депутатів села створено комітет по захисту прав споживачів, що стоїть на сторожі інтересів громадян. Також діє при виконавчому комітеті Виноградівської сільської ради опікунська рада, що проводить роботу із сім’ями,що опинилися в скрутних життєвих обставинах, тадміністративна комісія, що розглядє протоколи про адміністративні стягнення та приймає відповідні постанови.